Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

11.510

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.795

Hình sự

2.638

Dân sự

6.700

Hôn nhân và gia đình

87

Kinh doanh thương mại

112

Hành chính

33

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

144

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv