Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

CHÁNH ÁN TAND HUYỆN ĐẠ HUOAI

Image
NGUYỄN THỊ HÀ GIANG
Năm sinh: 1980
Quê quán: xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND HUYỆN BẢO LÂM

Image
NGUYỄN VĂN ĐỨC
Năm sinh: 1963
Quê quán: xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiCHÁNH ÁN TAND HUYỆN LẠC DƯƠNG

Image
NGUYỄN VĂN PHÚC
Năm sinh: 1977
Quê quán: Xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà NamCHÁNH ÁN TAND HUYỆN ĐAM RÔNG

Image
HOÀNG RUNG K’NHƠN
Năm sinh: 1967
Quê quán: xã Gia Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm ĐồngCHÁNH ÁN TAND TP. ĐÀ LẠT

Image
HOÀNG TRÌNH
Năm sinh: 1961
Quê quán: tỉnh Quảng NinhCHÁNH ÁN TAND HUYỆN CÁT TIÊN

Image
NGUYỄN NGỌC OANH
Năm sinh: 1960
Quê quán: Tp. Hà NộiCHÁNH ÁN TAND HUYỆN DI LINH

Image
TRẦN THANH HẢI
Năm sinh: 1960
Quê quán: tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND TP. BẢO LỘC

Image
NGUYỄN KHẮC QUẢNG
Năm sinh: 1967
Quê quán: Tp. Hà NộiCHÁNH ÁN TAND HUYỆN ĐẠ TẺH

Image
CHÁNH ÁN TAND HUYỆN ĐẠ TẺH
Năm sinh:
Quê quán:CHÁNH ÁN TAND HUYỆN ĐỨC TRỌNG

CHÁNH ÁN TAND HUYỆN LÂM HÀ

Image
CHÁNH ÁN TAND HUYỆN LÂM HÀ
Năm sinh:
Quê quán:CHÁNH ÁN TAND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Image
PHAN MINH DŨNG
Năm sinh: 1966
Quê quán:cdscv