Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 9 NĂM 2020

THỜI GIAN

CHÁNH ÁN

Đ/c Đào Chiến Thắng

PHÓ CHÁNH ÁN

Đ/c Bùi Hữu Nhân

PHÓ CHÁNH ÁN

Đ/c Vũ Thị Nguyệt

Thứ 3

Ngày 01/9

Sáng

Họp Chương trình công tác tháng 9

Họp Chương trình công tác tháng 9

Họp Chương trình công tác tháng 9

Chiều

Họp Ban cán sự đảng

Họp Ban cán sự đảng

Họp Ban cán sự đảng

Thứ 4

Ngày 02/9

Cả ngày

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ 5

Ngày 03/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Sinh hoạt chi bộ

Sinh hoạt chi bộ

Sinh hoạt chi bộ

Thứ 6

Ngày 04/9

Cả ngày

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Thứ 2

Ngày 07/9

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 08/9

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 09/9

Cả ngày

Dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 10/9

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 11/9

Sáng

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Dự Lễ kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng tại Hội trường Tỉnh ủy

Chiều

Sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống TAND

Sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống TAND

Sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống TAND

Thứ 2

Ngày 14/9

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 15/9

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 16/9

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 17/9

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 18/9

Cả ngày

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Thứ 2

Ngày 21/9

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 22/9

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 23/9

Cả ngày

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 24/9

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 25/9

Cả ngày

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Họp Ủy ban Thẩm phán

Thứ 2

Ngày 28/9

Cả ngày

Dự Hội nghị tập huấn do TANDTC tổ chức

Dự Hội nghị tập huấn do TANDTC tổ chức

Dự Hội nghị tập huấn do TANDTC tổ chức

Thứ 3

Ngày 29/9

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 30/9

Sáng

Dự Hội nghị Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Chương trình công tác tháng 10

Họp Chương trình công tác tháng 10

Họp Chương trình công tác tháng 10


cdscv