Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 963 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Công Bé - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Chủ tịch UBND Đà Lạt TAND Tỉnh Lâm Đồng 30/03/2021 14:00
2 Nguyễn Thị Diệu Hoàng - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Chủ tịch UBND Đà Lạt TAND Tỉnh Lâm Đồng 30/03/2021 07:30
3 Nguyễn Văn Yên - UBND huyện Di Linh TAND Tỉnh Lâm Đồng 26/03/2021 14:00
4 Vũ Quang Vinh – Vũ Thị Vãn - UBND huyện Di Linh TAND Tỉnh Lâm Đồng 26/03/2021 07:30
5 Lê Phước Hải – Trần Thị Bá - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương - UBND huyện Đơn Dương - UBND xã Lạc Lâm TAND Tỉnh Lâm Đồng 25/03/2021 14:00
6 Nguyễn Đình Kế - Lê Thị Mùi - UBND huyện Di Linh TAND Tỉnh Lâm Đồng 25/03/2021 07:30
7 Cao Quang Dũng - UBND huyện Lạc Dương TAND Tỉnh Lâm Đồng 24/03/2021 14:00
cdscv