Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

20.649

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.340

Hình sự

4.912

Dân sự

11.745

Hôn nhân và gia đình

134

Kinh doanh thương mại

178

Hành chính

39

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

300

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv